Denne side Bruger cookies

SÅDAN KØBER DU HOS OS

Vi fremsender varen til dig når betaling er modtaget. Det erdin pligt at konstatere om den modtagne forsendelse bær præg af beskadigelse ogdu skal straks gøre befragter opmærksom på dette samt rette henvendelse til osmed præcis beskrivelse af hvor og i hvilken grad emballagen på den modtagnepakke var beskadiget. Bedst tag et foto og vedhæft mail til: kontakt@iskoldtvand.dk.

Fortrydelsesret :

 Som privatkunde hardu en fortrydelses ret på 14 dage fra varens modtagelse. Vi afstemmerleveringsdato med fragtfirma og udsteder faktura til dig med denne dato. Fakturasendes til dig på mail. Det vil således være fakturadatoen, som er udgangspunktfor udmåling af de 14 kalenderdage. Ønsker du som privatkunde at gøre brug affortrydelsesretten skal du sende mail til: kontakt@iskoldtvand.dk og du vilmodtage instruks. Nægtelse af modtagelse af varen ved levering til dig er ikkegyldig brug af fortrydelsesret. Returnering omkostninger  samt ansvar for forsvarlig emballering  og forsendelsesmåde påhviler dig som køber.Modtages varen således af os med beskadigelse kan du ikke få 100% refunderingaf det af dig betalte beløb men vil blive tilbagebetalt med fradrag af eventuelværdiforringelse.  Det er også enforudsætning for fuld beløbsmæssig tilbagebetaling ved fortrydelse at varen eri ubrudt original emballage, at alle dele skal være vedlagt og alle plastpakkerskal være ubrudte.  Hvis dette ikke ertilfældet vil vi forbeholde os ret til at fradrage dækning af vore omkostningertil reetablering i det beløb vi returnerer til dig.

For handel med erhverv-business til business fremgår købsaftalenaf ordreformularen.  Der er ingenfortrydelsesret, men alene reklamationsret som følge af fejl og mangler.

Garanti: Der ydes 2års garanti for både privat og erhvervs køb.

Reklamation, fejl ogmangler privatkøb

Alle Zerica friskvandskølere solgt gennem iIskoldtvand.dk/PatchettEnterprise er omfattet af 2 års reklamationsret, regnet fra dagen, hvor dumodtog din vare, hvilket er lig faktura dato . Skulle du inden for den periode opleve,at der er noget galt med enten køler eller filtersystem giverreklamations retten dig mulighed for at få en varen repareret  eller pengene tilbage. Vær opmærksom på, at duumiddelbart efter, at du opdager fejl eller mangel, skal henvende dig til voreskundeservice via mail: kontakt@iskoldtvand.dk.Reklamationsretten bortfalder nemlig, hvis du ikke henvender dig inden forrimelig tid fra du opdager fejlen, eller hvis reklamationen ikke er berettiget.

Ønsker du at gørebrug af reklamationsretten, skal du gøre følgende:

Kontakt os på mail: kontakt@iskoldtvand.dkog angiv navn og faktura nr . samt beskriv præsic, hvori manglen eller fejlenbestår. Vi kontakter dig derefter for nøjagtig instruks for returnering. Dubetaler selv for fragt omkostninger ved returnering og er ansvarlig for atvaren er emballeret på forsvarlig måde så den kommer frem til os udenyderligere skader end dem du har beskrevet i din reklamationsbeskrivelse. Envare som modtages af os og som ikke er forsvarligt emballeret med medfør afyderligere skade eller mangel kan vi ikke refundere eller ombytte. Vi vil isådant tilfælde tilbyde dig reparation og adviserer dig forud for reparation omdin del  omkostningerne. Modtages varenaf os alene med den mangel, som anført af dig og er reklamationen berettiget,vil du modtage repareret eller ny vare retur ligeledes vil du få refunderetdine positive omkostninger. Hvis der ikke findes fejl eller mangler, eller hvisreklamationen i øvrigt er uberettiget, skal du betale et gebyr på 250 kr,hvilket dækker vore returfragtomkostninger samt sags behandling. Dette gebyrskal være modtaget af os før varen kan returneres til dig.

Med hensyn til om reklamationen er berettiget henviser vialene til producenten ZERICA .Vigtigt: Garantien er kun dækkende , hvis  anvisningerne omkring brug og installation erfulgt.

Reklamation, fejl ogmangler erhvervskøb. Vil fremgå af de formularer som fremsendes med varen.